Darholcov manor house with Chapel of St. Florian in Šarišské Michaľany SK-962 : 

Renaissance structure from 1585 with massive corner towers and two sundials. Baroque chapel with stucco decoration was built in 1736.

Darholcovský kaštieľ s kaplnkou sv. Floriána v Šarišských Michaľanoch

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Chateaux ( Z )
Region :Eastern Slovakia ( VSL )
Administrative division :Okres Sabinov / Prešovský kraj / Slovakia
GPS : 49°4'6.32"N, 21°7'58.323"E
Photo : Jan Krasl
SlovenskyDarholcovský kaštieľ s kaplnkou sv. Floriána v Šarišských MichaľanochRenesančná stavba z r. 1585 s mohutnými nárožnými vežami a dvojicou slnečných hodín. Štukmi zdobenú barokovú kaplnku pristavali v r. 1736.
ČeskyDarholcovský zámek s kaplí sv. Floriána v Šarišských MichaľanechRenesanční stavba z roku 1585 s mohutnými nárožními věžemi a dvojicí slunečních hodin. Štuky zdobenou barokní kapli přistavěli v roce 1736.
DeutschSchloss Darholcov mit der Floriankapelle in Šarišské MichaľanyRenaissancebau aus dem Jahr 1585 mit wuchtigen Ecktürmen und einem Paar der Sonnenuhr. Die mit Stuck verzierte Barockkapelle wurde im Jahr 1736 angebaut.
EnglishDarholcov manor house with Chapel of St. Florian in Šarišské MichaľanyRenaissance structure from 1585 with massive corner towers and two sundials. Baroque chapel with stucco decoration was built in 1736.