170th anniversary of the railway in Slovakia 1848-2018 V-79 : 

Its history commenced on 20th August with the arrival of the first steam train travelling from Marchegg in Austria to Prešpork. The train was pulled by a "BIHAR" steam locomotive.

Slovensko 170 vyrocie zeleznic VERZE 1

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Slovensko 170 vyrocie zeleznic VERZE 2 dvoudílná

Recommended price: 20 Kč / 0.8 €

Categories :Uncategorized ( N )
Region :Uncategorized ( N )
Administrative division :Uncategorized / Uncategorized / Slovakia
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Staničná 6, 95055 Nitra[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Dopravná 14, 921 01 Piešťany[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Fabiniho 25, 052 01 Spišská Nová Ves[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničná 12, 035 61 Vrútky[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum hlavná stanica, Nám. Fr.Liszta 1, 811 04 Bratislava[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Staničná 1, 066 01 Humenné[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Wolkerova 479, 058 01 Poprad Tatry[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, T. G. Masaryka 294, 960 01 Zvolen[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničná 1672/52, 984 01 Lučenec[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Kačkova 2, 034 01 Ružomberok[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Kollárova 10, 039 01 Turčianske Teplice[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Holubyho 1, 902 01 Pezinok[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Hodžovo nám.- podchod, 811 06 Bratislava[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Námestie republiky č. 8, 940 65 Nové Zámky[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničná 277, 91401 Trenčianska Teplá[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, T. Vansovej 9, 971 01 Prievidza[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Poštová 4019/7, 059 85 Štrbské Pleso[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Železničný uzol 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, ul. 29. augusta č. 35, 974 01 Banská Bystrica[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Štefánikova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Kollárova 36, 917 95 Trnava[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, P.O. Hviezdoslava 7, 010 73 Žilina[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Robotnícka 290/8, 017 01 Považská Bystrica[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Starý Smokovec V/30, 062 01 Vysoké Tatry[0,0km]
Železničná spoločnost Slovensko, železničná stanica - osobná pokladňa, Trenčianska 440, 020 01 Púchov[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Staničné námestie 11, 040 01 Košice[0,0km]
Železničná spoločnosť Slovensko, železničná stanica - zákaznícke centrum, Masarykova 81, 08001 Prešov[0,0km]
Slovensky170. výročie železníc na Slovensku 1848-2018História sa započala 20. augusta príchodom prvého parného vlaku z rakúskeho Marcheggu do Prešporka. Súpravu vozňov viedol parný rušeň „BIHAR“.
Česky170. výročí železnic na Slovensku 1848-2018Historie se započala 20. srpna příjezdem prvního parního vlaku z rakouského Marcheggu do Prešpurku. Soupravu vozů vedla parní lokomotiva „BIHAR“.
Deutsch170. Jahrestag der Eisenbahn in der Slowakei 1848-2018Ihre Geschichte begann mit der Ankunft des ersten Dampfzugs vom österreichischen Marchegg nach Pressburg am 20. August. Die Dampflok "BIHAR" führte die Zuggarnitur.
English170th anniversary of the railway in Slovakia 1848-2018Its history commenced on 20th August with the arrival of the first steam train travelling from Marchegg in Austria to Prešpork. The train was pulled by a "BIHAR" steam locomotive.
Polski170. rocznica kolei na Słowacji 1848-2018Historia ma swój początek 20 sierpnia, kiedy przyjechał pierwszy pociąg parowy z austriackiego Marchegg do Preszburga. Wagony ciągnęła lokomotywa parowa „BIHAR“.