Rotunda of Saint Cosmas and Saint Damian in Bijacovce SK-731 : 

Romanesque church dating from the 13th century made of quarry stones with a diameter of 570 cm and a wall thickness of 90 cm. It bears the names of the sibling physicians who lived around 300.

Rotunda sv. Kozmu a Damiána v Bijacovciach

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Church Landmarks ( C )
Region :Tatra Mountains, Orava and Levoča Mountains ( TOL )
Administrative division :Okres Levoča / Prešovský kraj / Slovakia
GPS : 49°1'32.173"N, 20°48'14.425"E
Photo : Štefan Podolinský www.apsida.sk
SlovenskyRotunda sv. Kozmu a Damiána v BijacovciachRománska svätyňa z lomového kameňa s Ø 570 cm a hrúbkou múrov 90 cm, datovaná do 13. stor. Nesie meno bratov lekárov žijúcich okolo r. 300.
ČeskyRotunda sv. Kosmy a Damiána v BijacovcíchRománská svatyně z lomového kamene s průměrem 570 cm a tloušťkou zdí 90 cm, datovaná do 13. století. Nese jméno bratrů lékařů žijících kolem roku 300.
DeutschRotunde der heiligen Cosmas und Damian in BijacovceRomanische Kirche aus Bruchstein mit Durchmesser 570 cm und Mauerbreite 90 cm, datiert vom 13. Jahrhundert. Sie trägt Namen der Brüder, der ums Jahr 300 lebenden Ärzte.
EnglishRotunda of Saint Cosmas and Saint Damian in BijacovceRomanesque church dating from the 13th century made of quarry stones with a diameter of 570 cm and a wall thickness of 90 cm. It bears the names of the sibling physicians who lived around 300.