Museum of Old Devinska in Devínska Nová Ves SK-632 : 

Presentation of the lives of the people in the village, especially in the 19th and 20th centuries: their clothes, crafts and faith.

Múzeum starej Devínskej v Devínskej Novej Vsi

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Exhibitions and Museums ( E )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Bratislava / Bratislavský kraj / Slovakia
GPS : 48°12'44.091"N, 16°58'25.136"E
Photo : archiv Múzea stará Devínska v Devínskej Novej Vsi
Phone : 915 807 494
WWW : www.snm-mkchs.sk
SlovenskyMúzeum starej Devínskej v Devínskej Novej VsiPrezentácia niekdajšieho života ľudí v obci najmä v 19. a 20. stor., ich odievania, remesiel či viery
ČeskyMuzeum staré Devínské v Devínské Nové VsiPrezentace někdejšího života lidí v obci zejména v 19. a 20. století, jejich odívání, řemesel i víry
DeutschMuseum des alten Devínska in Devínska Nová VesDarstellung des einstigen Lebens der Leute im Dorf, besonders im 19. und 20. Jahrhundert, ihrer Kleidung, Handwerke und auch Glaubens
EnglishMuseum of Old Devinska in Devínska Nová VesPresentation of the lives of the people in the village, especially in the 19th and 20th centuries: their clothes, crafts and faith.