Museum of Old Devinska in Devínska Nová Ves SK-632 : 

Presentation of the lives of the people in the village, especially in the 19th and 20th centuries: their clothes, crafts and faith.

Múzeum starej Devínskej v Devínskej Novej Vsi

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Exhibitions and Museums ( E )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Bratislava / Bratislavský kraj / Slovakia
GPS : 48°12'44.091"N, 16°58'25.136"E
Photo : archiv Múzea stará Devínska v Devínskej Novej Vsi
Phone : 915 807 494
WWW : www.snm-mkchs.sk
SlovenskyMúzeum starej Devínskej v Devínskej Novej VsiPrezentácia niekdajšieho života ľudí v obci najmä v 19. a 20. stor., ich odievania, remesiel či viery
ČeskyMuzeum staré Devínské v Devínské Nové VsiPrezentace někdejšího života lidí v obci zejména v 19. a 20. století, jejich odívání, řemesel i víry
EnglishMuseum of Old Devinska in Devínska Nová VesPresentation of the lives of the people in the village, especially in the 19th and 20th centuries: their clothes, crafts and faith.