Historical Museum in Bratislava SK-621 : 

The museum's collection documents the development of Slovak society from the Middle Ages to the present. The history of Slovakia - from prehistory to Great Moravia.

Historické múzeum SNM v Bratislave

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Exhibitions and Museums ( E )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Bratislava / Bratislavský kraj / Slovakia
GPS : 48°8'31.596"N, 17°6'0.767"E
Photo : archiv Historického múzea Bratislava
WWW : www.snm.sk
SlovenskyHistorické múzeum v BratislaveMuzeálne zbierky dokladajúce vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť.Dejiny Slovenska – Od praveku po Veľkú Moravu.
ČeskyHistorické muzeum v BratislavěMuzejní sbírky dokládající vývoj společnosti na Slovensku od středověku po současnost. Dějiny Slovenska - Od pravěku po Velkou Moravu.
DeutschHistorisches Museum in BratislavaMuseale Sammlungen für Darstellung der Entwicklung der Gesellschaft in der Slowakei seit dem Mittelalter bis zur Gegenwart. Geschichte der Slowakei - Seit der Prähistorie bis zum Mährerreich.
EnglishHistorical Museum in BratislavaThe museum's collection documents the development of Slovak society from the Middle Ages to the present. The history of Slovakia - from prehistory to Great Moravia.