300th anniversary of the beatification of St. John of Nepomuk 1721–2021 V-C59 : 

The patron saint of the Czech lands, an educated and brave man, whose moral integrity is an inspiration in our times

300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého 1721–2021 dvoudílná

Recommended price: 20 Kč / 0.8 €

Categories :Uncategorized ( N-C )
Region :Uncategorized ( N )
Administrative division : / Uncategorized / Czech Republic
Česky300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého 1721–2021Patron české země, vzdělaný a statečný muž, jehož pevný charakterní postoj je inspirací pro naši dobu
Deutsch300. Jubiläum der Seligsprechung St. Johannes Nepomuk 1721–2021Schutzpatron Böhmens, gelehrter und tapferer Mann, seine charakterfeste Stellung ist für unsere Zeit inspirativ
English300th anniversary of the beatification of St. John of Nepomuk 1721–2021The patron saint of the Czech lands, an educated and brave man, whose moral integrity is an inspiration in our times
Polski300. rocznica beatyfikacji św. Jana Nepomucena 1721–2021Patron ziemi czeskich, człowiek wykształcony i odważny, którego integralność moralna jest inspiracją w dzisiejszych czasach