Oława PL-343 : 

Situated on the oldest railway line in Poland, Wrocław-Oława from 1842. Granted town privileges in 1234.

Oława

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Towns ( M )
Region :Silesia ( SLK )
Administrative division :powiat oławski / Województwo dolnośląskie / Poland
GPS : 50°56'33.08"N, 17°17'43.46"E
Photo : Sławomir Milejski, Jarosław Ciuruś, CC BY-SA 3.0
Phone : 713 010 742
WWW : www.olawa.pl
PolskiOławaPołożona jest na najstarszej na terenie Polski linii kolejowej, Wrocław-Oława, z 1842 r. Miasto lokowane na prawie średzkim w 1234 roku.
ČeskyOlavaNachází se na nejstarší železniční trati na území Polska, Vratislav-Olava, z roku 1842. Městem se stává na základě práva uděleného ve Slezské Středě roku 1234.
EnglishOławaSituated on the oldest railway line in Poland, Wrocław-Oława from 1842. Granted town privileges in 1234.