Upper Biebrza River PL-2115 : 

Area of extensive peat bogs, covered by Natura 2000, with the longest footbridge in Biebrza National Park, Szuszalewo-Nowy Lipsk

Górna Biebrza

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Natural Attractions ( PZ )
Region :Podlasie, Suwalszczyzna ( PS )
Administrative division :powiat augustowski / Województwo podlaskie / Poland
GPS : 53°43'32.521"N, 23°21'28.393"E
Photo : Biebrzanski Park Narodowy BbPN
Phone : 85 738 30 35
WWW : www.biebrza.org.pl
PolskiGórna BiebrzaObszary torfowiskowe z najdłuższą w Biebrzańskim PN kładką turystyczną Szuszalewo-Nowy Lipsk. Obszar objęty w programie Natura 2000.
ČeskyGórna Biebrza (horní tok řeky Biebrza)Oblast rozsáhlých rašelinišť s nejdelší lávkou Biebrzańského NP, Szuszalewo-Nowy Lipsk. Oblast zahrnutá v programu Natura 2000.
EnglishUpper Biebrza RiverArea of extensive peat bogs, covered by Natura 2000, with the longest footbridge in Biebrza National Park, Szuszalewo-Nowy Lipsk