25th anniversary of the establishment of the independent Slovak Republic V-C17 : 

Slovakia became an independent state as a result of the separation of the Czech and Slovak Federal Republic. Motto: Let us be as bound together as Svatopluk's three twigs.


Categories :Uncategorized ( N-C )
Region :Uncategorized ( N )
Administrative division :Uncategorized / Uncategorized / Slovakia
Slovensky25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1993 - 2018Nezávislým štátom sa Slovensko stalo rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Motto: Buďme svorní ako tri prúty Svätoplukove.
Česky25. výročí vzniku samostatné Slovenské republiky 1993 - 2018Nezávislým státem se Slovensko stalo rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky. Motto: Buďme svorní jako tři pruty Svatoplukovy.
English25th anniversary of the establishment of the independent Slovak RepublicSlovakia became an independent state as a result of the separation of the Czech and Slovak Federal Republic. Motto: Let us be as bound together as Svatopluk's three twigs.