Temple of the Sybil in Puławy PL-1606 : 

It was established in 1798-1801 based on the Temple of Vesta in Tivoli near Rome. The first Polish national museum established at the initiative of Izabela Czartoryska.

Świątynia Sybilli w Puławach

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Art and Architecture ( A )
Region : Lublin Province ( LUB )
Administrative division :powiat puławski / Województwo lubelskie / Poland
GPS : 51°24'38.221"N, 21°57'46.434"E
Photo : Krzysztof Kosowski, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0-PL
PolskiŚwiątynia Sybilli w PuławachPowstała w latach 1798-1801 na wzór świątyni Westy w Tivoli koło Rzymu. Pierwsze polskie muzeum narodowe założone z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej
ČeskySibylin chrám v PuławechVznikl v letech 1798-1801 po vzoru Vestina chrámu v Tivoli u Říma. První polské národní muzeum založené z iniciativy Izabeli Czartoryské.
EnglishTemple of the Sybil in PuławyIt was established in 1798-1801 based on the Temple of Vesta in Tivoli near Rome. The first Polish national museum established at the initiative of Izabela Czartoryska.