Church of St. James the Apostle in Miłosław PL-1321 : 

Built in 1620 in late Gothic style, later rebuilt in a romantic Gothic style. Nearby is a free-standing neo-Gothic belfry.

Kościół św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Church Landmarks ( C )
Region :Greater Poland ( WP )
Administrative division :powiat wrzesiński / Województwo wielkopolskie / Poland
GPS : 52°12'2.819"N, 17°29'20.58"E
Photo : Ewa i Marek Wojciechowscy
PolskiKościół św. Jakuba Większego Apostoła w MiłosławiuWzniesiony w stylu późnogotyckim w 1620 r., później przebudowany w stylu gotyku romantycznego. Obok wolnostojąca, neogotycka dzwonnica
ČeskyKostel sv. Jakuba Většího apoštola v MiłosławiPostaven v pozdně gotickém slohu v roce 1620, později přestavěn ve slohu romantické gotiky. V blízkosti volně stojí neogotická zvonice.
EnglishChurch of St. James the Apostle in MiłosławBuilt in 1620 in late Gothic style, later rebuilt in a romantic Gothic style. Nearby is a free-standing neo-Gothic belfry.