Branicki Palace in Białystok PL-1302 : 

Late Baroque castle called the "Versailles of Podlasie", surrounded by gardens in the French style

Pałac Branickich w Białymstoku

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Chateaux ( Z )
Region :Podlasie, Suwalszczyzna ( PS )
Administrative division :powiat białostocki / Województwo podlaskie / Poland
GPS : 53°7'50.449"N, 23°9'54.908"E
Photo : UM w Białymstoku
PolskiPałac Branickich w BiałymstokuPóźnobarokowy pałac nazywany „Wersalem Podlasia”, otoczony ogrodem w stylu francuskim
ČeskyPalác Branických v Białymstoku (Bělostoku)Pozdně barokní zámek nazýváný "Versailles Podlasie", obklopený zahradou ve francouzském stylu
EnglishBranicki Palace in BiałystokLate Baroque castle called the "Versailles of Podlasie", surrounded by gardens in the French style