Mittelman cableway in Devinska Nova Ves SK-1293 : 

Torso of the cableway structure used to load sand onto boats on the Morava River. Sand was extracted from the now protected Sandberg peak.

Devinska Nova Ves Mittelman lanovka

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Technical Interests ( T )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Bratislava / Bratislavský kraj / Slovakia
GPS : 48°11'52.24"N, 16°58'18.048"E
Altitude : 195 m
Photo : Zuzana Rajnáková
SlovenskyMittelmanova lanovka v Devínskej Novej VsiTorzo konštrukcie lanovky v minulosti slúžiacej k nakladaniu piesku do lodí na rieke Morava. Piesok ťažili na dnes chránenom vrchu Sandberg.
ČeskyMittelmanova lanovka v Devínské Nové VsiTorzo konstrukce lanovky v minulosti sloužící k nakládání písku do lodí na řece Moravě. Písek těžili na dnes chráněném vrchu Sandberg.
EnglishMittelman cableway in Devinska Nova VesTorso of the cableway structure used to load sand onto boats on the Morava River. Sand was extracted from the now protected Sandberg peak.