Church of Saint Sophia in Strečno SK-1217 : 

Classicist single-nave building dating from 1847 with a facade divided by lesenes and semi-circular windows. The church is dedicated to a saint who protects against spring frosts.

Kostol sv. Žofie v Strečne

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Church Landmarks ( C )
Region :Strážov Mountains and Little Fatra ( SMF )
Administrative division :Okres Žilina / Žilinský kraj / Slovakia
GPS : 49°10'49.525"N, 18°51'43.643"E
Photo : Erika Ďurčová
SlovenskyKostol sv. Žofie v StrečneKlasicistická jednoloďová stavba z r. 1847 s fasádou členenou lizénami a polkruhovými oknami. Kostol je zasvätený patrónke pred jarným mrazom.
ČeskyKostel sv. Žofie ve StrečněKlasicistní jednolodní stavba z roku 1847 s fasádou členěnou lizénami a půlkruhovými okny. Kostel je zasvěcený patronce před jarním mrazem.
EnglishChurch of Saint Sophia in Strečno Classicist single-nave building dating from 1847 with a facade divided by lesenes and semi-circular windows. The church is dedicated to a saint who protects against spring frosts.