History Museum in Galanta SK-1211 : 

Collections presenting the diversity of life of the people of the Galanta region over the past 200 years, specializing in the history of mills in the region

Vlastivedné múzeum v Galante

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Exhibitions and Museums ( E )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Galanta / Trnavský kraj / Slovakia
GPS : 48°11'28.446"N, 17°43'53.989"E
Photo : archiv Vlastivedné múzeum Galanta
Phone : 31 780 55 35
WWW : www.galanta.sk
SlovenskyVlastivedné múzeum v GalanteZbierky predstavujúce rôznorodosť života ľudu galantského regiónu počas posledných 200 rokov. Špecializáciou múzea je história mlynárstva v oblasti.
ČeskyVlastivědné muzeum v GalantěSbírky představující různorodost života lidu galantského regionu během posledních 200 let. Specializací muzea je historie oblastního mlynářství.
EnglishHistory Museum in GalantaCollections presenting the diversity of life of the people of the Galanta region over the past 200 years, specializing in the history of mills in the region