Rafts on the Váh River SK-1200 : 

Journey through the Strečno Valley with a large number of river meanders, a legendary section among old raftsmen. The beginnings of rafting on the Váh River stretch back to the 11th century.

Plte na Váhu

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Boating ( LD )
Region :Strážov Mountains and Little Fatra ( SMF )
Administrative division :Okres Žilina / Žilinský kraj / Slovakia
GPS : 49°10'56.11"N, 18°51'48.077"E
Altitude : 360 m
Photo : Erika Ďurčová
Phone : 907 196 999
WWW : www.plte-strecno.sk
SlovenskyPlte na VáhuPlavba strečnianskym prielomom s množstvom meandrov, legendárnym úsekom starých pltníkov. Začiatky pltníctva na Váhu siahajú až do 11. stor.
ČeskyVory na VáhuPlavba strečnianským průlomem s množstvím meandrů, legendárním úsekem starých vorařů. Počátky vorařství na Váhu sahají až do 11. století.
EnglishRafts on the Váh RiverJourney through the Strečno Valley with a large number of river meanders, a legendary section among old raftsmen. The beginnings of rafting on the Váh River stretch back to the 11th century.