Cigléd Calvary at Strekov SK-1088 : 

Fourteen stations of the Way of the Cross and the Seven Sorrows of the Virgin Mary culminating in the Chapel of the Holy Trinity. Hermits lived in the caves there in the past.

Kalvária Cigléd pri Strekove

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Church Landmarks ( C )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Nové Zámky / Nitriansky kraj / Slovakia
GPS : 47°55'28.974"N, 18°25'14.281"E
Photo : Lucia Dobiášová
SlovenskyKalvária Cigléd pri StrekoveŠtrnásť zastavení Krížovej cesty a sedem bolestí Panny Márie v závere s Kaplnkou Najsv. Trojice. V minulosti tu v jaskyniach pobývali pustovníci.
ČeskyKalvárie Cigléd u StrekovaČtrnáct zastavení křížové cesty a sedm bolestí Panny Marie v závěru s kaplí Nejsvětější Trojice. V minulosti zde v jeskyních pobývali poustevníci.
EnglishCigléd Calvary at StrekovFourteen stations of the Way of the Cross and the Seven Sorrows of the Virgin Mary culminating in the Chapel of the Holy Trinity. Hermits lived in the caves there in the past.