Slovak National Uprising Memorial in Nemecká SK-705 : 

Lime kiln - the site of the mass murder of the participants in the uprising and the local population. The mass executions took place from 4th to 11th January 1945.

Pamätník Slovenského národného povstania v Nemeckej

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Monuments and Burial Mounds ( PM )
Region :Slovak Ore Mountains ( SLR )
Administrative division :Okres Brezno / Banskobystrický kraj / Slovakia
GPS : 48°48'36.53"N, 19°24'13.441"E
Altitude : 430 m
Photo : Janka Václavíková
Phone : +421 (0) 918 899 433
WWW : www.muzeumsnp.sk
SlovenskyPamätník Slovenského národného povstania v NemeckejVápenná pec – miesto hromadného vraždenia účastníkov povstania a miestneho obyvateľstva. Masové popravy prebiehali od 4. do 11. januára 1945.