Monument to the Soviet Army in Svidník SK-656 : 

Cemetery complex with four mass graves, the statue of a soldier and a central pillar 37 m high. Memorial to 9000 heroes killed in the fierce fighting for Dukla.

Pamätník sovietskej armády vo Svidníku

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Memorials ( PM )
Region :Eastern Slovakia ( VSL )
Administrative division :Okres Svidník / Prešovský kraj / Slovakia
GPS : 49°18'38.61"N, 21°33'56.79"E
Altitude : 250 m
Photo : Peter Kratochvíl
SlovenskyPamätník sovietskej armády vo SvidníkuKomplex cintorína so štyrmi masovými hrobmi, sochou vojaka a ústredným pylónom vysokým 37 m. Pieta 9 000 hrdinov padlých v krutých bojoch o Duklu.
ČeskyPamátník sovětské armády ve SvidníkuKomplex hřbitova se čtyřmi masovými hroby, sochou vojáka a ústředním pylonem vysokým 37 m. Pieta 9 000 hrdinů padlých v krutých bojích o Duklu.
EnglishMonument to the Soviet Army in SvidníkCemetery complex with four mass graves, the statue of a soldier and a central pillar 37 m high. Memorial to 9000 heroes killed in the fierce fighting for Dukla.