Trnava SK-618 : 

Viera Rajnáková

Metropolitan regional centre of education, spiritual and cultural traditions, documented in writing in 1211. The first town in Slovakia to be granted a royal charter.

Trnava

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Towns ( M )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Trnava / Trnavský kraj / Slovakia
GPS : 48°22'39.796"N, 17°35'9.779"E
Altitude : 146 m
Photo : Viera Rajnáková
Phone : +421 (0) 33 3236 440
WWW : www.regiontirnavia.sk
SlovenskyTrnavaMetropola regiónu, centrum vzdelania, duchovných a kultúrnych tradícií, písomne doložená v r. 1211. Prvé privilegované kráľovské mesto na Slovensku.
ČeskyTrnavaMetropole regionu, centrum vzdělání, duchovních a kulturních tradic, písemně doložená v roce 1211. První privilegované královské město na Slovensku.
EnglishTrnavaMetropolitan regional centre of education, spiritual and cultural traditions, documented in writing in 1211. The first town in Slovakia to be granted a royal charter.