Revište Castle SK-608 : 

Remains of the white and grey residential buildings and perimeter walls of a castle complex from the 13th century. Perched on a narrow rock on the right bank of the river Hron.

Hrad Revište

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Castles and Fortification ( H )
Region :Slovak Central Mountains ( SLS )
Administrative division :Okres Žarnovica / Banskobystrický kraj / Slovakia
GPS : 48°31'17.334"N, 18°43'21.462"E
Altitude : 298 m
Photo : Janka Václavíková
Phone : +421 (0) 905 645 946
WWW : www.hradreviste.sk
SlovenskyHrad RevišteZvyšky sivobielych obytných budov a časti obvodového muriva hradného komplexu z 13. stor. Týčia sa na úzkom brale pravého brehu rieky Hron.
ČeskyHrad RevišteZbytky šedobílých obytných budov a části obvodového zdiva hradního komplexu z 13. století. Tyčí se na úzkém skalisku pravého břehu řeky Hron.
EnglishRevište CastleRemains of the white and grey residential buildings and perimeter walls of a castle complex from the 13th century. Perched on a narrow rock on the right bank of the river Hron.
MagyarRőcse váraSzürkés-fehér lakóházak és a külső várfalak maradványai a 13. századból. Keskeny sziklán magasodik a Garam folyó jobb partján.