Church of St. George in Jalová SK-534 : 

Copy of a timbered church erected in 1792 and one of the so-called "Temples in Furs", plastered and whitewashed. The iconostasis is older than the church and dates back to the 17th century.

Chrám sv. Juraja v Jalovej

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Church Landmarks ( C )
Region :Eastern Slovakia ( VSL )
Administrative division :Okres Snina / Prešovský kraj / Slovakia
GPS : 49°2'22.91"N, 22°14'10.05"E
Photo : Kamila Motyčková a Jiří Šír www.fotobohemia.cz
SlovenskyChrám sv. Juraja v JalovejKópia kostolíka zrúbeného v r. 1792 a patriaceho k tzv. „chrámom v kožuchu“, omietnutý a obielený. Ikonostas starší ako chrám pochádza zo 17. stor.
ČeskyChrám sv. Juraje v JalovéKopie roubeného kostelíka sestaveného roku 1792 a patřícího k tzv. „chrámům v kožichu“, omítnutý a nabílený. Ikonostas starší než chrám pochází ze 17. století.
EnglishChurch of St. George in JalováCopy of a timbered church erected in 1792 and one of the so-called "Temples in Furs", plastered and whitewashed. The iconostasis is older than the church and dates back to the 17th century.
MagyarSzent György temploma JármosbanFatemplom másolata 1792-ből, az úgynevezett "Templom bundában"-hoz tartozik, vakolt és fehérített. Az ikonosztáza öregebb mint a templom, a 17. századból származik.