Slovak-Ruthenian Street Dictionary in Ulič SK-456 : 

Samples of Ruthenian words, sayings and proverbs, the heritage of the region under the open sky. Chavkati - yawn, garadiče - stairs, serenča - happiness.

Slovensko-rusínsky slovník v Uliči

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Science and Cognition ( VK )
Region :Eastern Slovakia ( VSL )
Administrative division :Okres Snina / Prešovský kraj / Slovakia
GPS : 48°57'54.55"N, 22°25'15.31"E
Altitude : 263 m
Photo : Kamila Motyčková a Jiří Šír www.fotobohemia.cz
SlovenskySlovensko - rusínsky slovník v UličiUkážky rusínskych slov, porekadiel a prísloví, dedičstvo regiónu umiestnené pod holým nebom. Chavkati - zívať, garadiče - schody, serenča – šťastie.
ČeskySlovensko-rusínský slovník v UličiUkázky rusínských slov, pořekadel a přísloví, dědictví regionu umístěné pod širým nebem. Chavkati - zívat, garadiče - schody, serenča - štěstí.
EnglishSlovak-Ruthenian Street Dictionary in UličSamples of Ruthenian words, sayings and proverbs, the heritage of the region under the open sky. Chavkati - yawn, garadiče - stairs, serenča - happiness.
MagyarSzlovák-ruszin szótár Utcásban Minták a ruszin szavakból, közmondásokból, a régió öröksége szabad-ég alatt van elhelyezve. Chavkati - ásítani, garadiče - lépcsők, serenča - szerencse.