Presidential Palace in Bratislava SK-358 : 

Deň otvorených dverí 15.6.2016. Je možné získať podpis pán prezidenta.

Symmetrical rococo palace from 1760, formerly named after its owner, Grassalkovich. At present, the seat of the Slovak president.

Prezidentský palác v Bratislave

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Art and Architecture ( A )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Bratislava / Bratislavský kraj / Slovakia
GPS : 48°8'57.13"N, 17°6'27.82"E
Altitude : 180 m
Photo : Rudolf Ropek www.foto-ropek.cz
SlovenskyPrezidentský palác v BratislaveSymetrický rokokový palác z r. 1760 nazývaný po prvom majiteľovi Grasalkovičov. V súčasnosti sídlo slovenských prezidentov.