Waterworks Gabčíkovo SK-331 : 

Dam on the river Danube allowing year-round navigability, in operation since 1992. Security of territory against the floods.

Vodné dielo Gabčíkovo

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Water Constructions ( VD )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Dunajská Streda / Trnavský kraj / Slovakia
GPS : 47°52'47.48"N, 17°32'17.47"E
Altitude : 131 m
Photo : Rudolf Ropek www.foto-ropek.cz
SlovenskyVodné dielo GabčíkovoPriehradná nádrž na rieke Dunaj umožňujúca celoročnú splavnosť, v prevádzke od r. 1992. Zabezpečenie územia pred povodňami.
ČeskyVodní dílo GabčíkovoPřehradní nádrž na řece Dunaj umožňující celoroční splavnost, v provozu od roku 1992. Zabezpečuje území před povodněmi.
EnglishWaterworks GabčíkovoDam on the river Danube allowing year-round navigability, in operation since 1992. Security of territory against the floods.
MagyarVízi-erőmű BősbenVízi-erőmű gát a Dunán, amely lehetővé teszi a hajózást egész évben, 1992. óta működik. Biztosítja a környéket árvizek ellen.