Ossarium w Słupie (Ossuary in Słup) PL-241 : 

Late Gothic building which was used to preserve skeletal remains. Sebastian Berg, the last Cistercian from Lubiąż, is buried in the local cemetery.

Słup ossarium

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Church Landmarks ( C )
Region :Silesia ( SLK )
Administrative division :powiat jaworski / Województwo dolnośląskie / Poland
GPS : 51°5'50.39"N, 16°6'1.45"E
PolskiOssarium w SłupiePóźnogotycka budowla przeznaczona dawniej do przechowywania kości zmarłych. Na cmentarzu pochowany jest Sebastian Berg, ostatní z lubiąskich cystersów.
ČeskyKostnice ve SłupiePozdně gotická stavba kdysi určená k ukládání lidských pozůstatků. Na místním hřbitově je pochován Sebastian Berg, poslední cisterciák z Lubiąže.
EnglishOssarium w Słupie (Ossuary in Słup)Late Gothic building which was used to preserve skeletal remains. Sebastian Berg, the last Cistercian from Lubiąż, is buried in the local cemetery.