Čierny Hron Railway SK-240 : 

Narrow gauge railway from 1908 designed to transport harvested timber, today for sightseeing trips. During the Slovak National Uprising it hauled food and ammunition to the guerillas.

Čiernohronská železnica

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Railway Attractions ( ZZ )
Region :Slovak Ore Mountains ( SLR )
Administrative division :Okres Brezno / Banskobystrický kraj / Slovakia
GPS : 48°44'45.28"N, 19°39'27.21"E
Altitude : 540 m
Photo : archiv VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita Čierny Balog
Phone : +421 (0) 48 619 0944
WWW : www.vydra.sk
SlovenskyČiernohronská železnicaÚzkokoľajná trať z r. 1908 určená k preprave ťaženého dreva, dnes k vyhliadkovým jazdám. Počas SNP vozila partizánom jedlo a muníciu.