Church with Lookout Tower in Podgórki PL-195 : 

Church from 1506 with the preserved 17th century gravestones of the von Zedlitz spouses. It gradually fell into disrepair from the beginning of the 19th century, but was completely renovated in 2006.

Podgórki kościół z wieżą widokową

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Church Landmarks ( C )
Region :Silesia ( SLK )
Administrative division :powiat złotoryjski / Województwo dolnośląskie / Poland
GPS : 50°57'18.46"N, 15°50'54.19"E
PolskiKościół z wieżą widokową w PodgórkachBudowla z 1506 r. z dochowanymi płytami nagrobnymi małżonków von Zedlitz z XVII wieku. Od początku XIX wieku upadał w ruinę, rekonstrukcja w 2006 roku.
ČeskyKostel s vyhlídkovou věží v PodgórkachChrám z roku 1506 se zachovanými náhrobky manželů von Zedlitz ze 17. století. Od počátku 19. století postupně chátral, kompletně zrekonstruován v roce 2006.
EnglishChurch with Lookout Tower in PodgórkiChurch from 1506 with the preserved 17th century gravestones of the von Zedlitz spouses. It gradually fell into disrepair from the beginning of the 19th century, but was completely renovated in 2006.