Turkish bridge near Nová Ves nad Žitavou SK-172 : 

A three-arch stone structure from the 16th cent. built on military and trade route. The name comes from the times of the Turkish raids.

Turecký most pri Novej Vsi nad Žitavou

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Technical Interests ( T )
Region :Danubian Lowland and Little Carpathians ( DMK )
Administrative division :Okres Nitra / Nitriansky kraj / Slovakia
GPS : 48°17'26.53"N, 18°18'29.46"E
Altitude : 150 m
Photo : Rudolf Ropek www.foto-ropek.cz
SlovenskyTurecký most pri Novej Vsi nad ŽitavouTrojklenbová kamenná stavba z 16. stor. vystavaná na vojenskej a obchodnej ceste. Názov pochádza z časou tureckých nájazdov.
ČeskyTurecký most u Nové Vsi nad ŽitavouTříklenbová kamenná stavba z 16. století vybudovaná na vojenské a obchodní cestě. Název pochází z časů tureckých nájezdů.
EnglishTurkish bridge near Nová Ves nad ŽitavouA three-arch stone structure from the 16th cent. built on military and trade route. The name comes from the times of the Turkish raids.
MagyarZsitvaújfalui török-híd Háromíves kőépítmény a 16. századból, katonai és kereskedőúton épült. Neve eredete a török betörések időkből ered.