Fiľakovo castle SK-165 : 

Originally a medieval castle from the 13th cent., rebuilt in the 15th-16th cent. into a Renaissance fortress. In 1554 Turks occupied the castle for 39 years.

Hrad Fiľakovo

Recommended price: 15 Kč / 0.6 €

Categories :Castles and Fortresses ( H )
Region :Slovak Ore Mountains ( SLR )
Administrative division :Okres Lučenec / Banskobystrický kraj / Slovakia
GPS : 48°16'18.07"N, 19°49'30.66"E
Altitude : 200 m
Photo : archiv hradu Fiľakovo
Phone : +421 (0) 907 640 700
WWW : www.hradfilakovo.sk
SlovenskyHrad FiľakovoPôvodne stredoveký hrad z 13. stor., prestavaný v 15.-16. stor. na renesančnú pevnosť. Turci v r. 1554 obsadili hrad na 39 rokov.