Orava Castle SK-119 : 

Originally a Romanesque castle from the 13th century. Standing on the site of an older Slavic settlement.Castle spaces from several periods from Gothic to Romanticism.

Oravský hrad D dvoudílná

Recommended price: 20 Kč / 0.8 €

Categories :Castles and Fortresses ( H )
Region :Tatra Mountains, Orava and Levoča Mountains ( TOL )
Administrative division :Okres Dolný Kubín / Žilinský kraj / Slovakia
GPS : 49°15'41.75"N, 19°21'32.18"E
Altitude : 530 m
Photo : archiv Oravského múzea p.O.Hviezdoslava
Phone : +421 (0) 43 5816151
WWW : www.oravskemuzeum.sk
SlovenskyOravský hradPôvodne románsky hrad z 13. stor. stojaci na mieste staršieho slovanského sídliska. Citadela sa týči 112 m nad úroveň rieky Oravy. Hradné priestory pochádzajúce z viacerých období od gotiky po romatizmus. Kaplnka sv.Michala z r. 1611 s dvojicou krýpt