F-1489 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Architektonicky zajímavé prostory zámku a Braunerova mlýna nabízí expozice, přibližující letní sídla na přelomu 19. a 20. st., bydlení správce statku i život a tvorbu malířky Zdenky Braunerové. Multimediální archeologická expozice v objektu původní stodoly provede návštěvníka obdobím od mladší doby kamenné až po raný středověk.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Cena:
0.80 € / 20 Kč
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Selling points